Magazynowanie

ART LOGISTIC dysponuje przestrzenią magazynową przystosowaną do przechowywania obiektów wymagających szczególnego nadzoru oferując magazynowanie krótko- i długoterminowe, całodobową ochronę, monitoring elektroniczny, opakowywanie i przepakowywanie.

Transportujemy nie tylko sztukę

(PL) This attitude to our work and the valuables of our clients has seen us continually grow in size and stature.